Ο Χρήστος Βλάχος συνεργάζεται με κάποιους από τους γνωστότερους αρχιτέκτονες, πολιτικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς για τις απαιτητικές κατασκευές του, οι οποίες υλοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία και -επαγγελματικά άριστα καταρτισμένους- τεχνίτες. Επίσης, υποστηρίζεται από μία εξαιρετική ομάδα συμβούλων realestate και νομικών, η οποία εγγυάται ύψιστο επαγγελματισμό και εχεμύθεια.


Συνεργάτες:
Αρχιτέκτονες: WIP architects, Νίκος Γάσπαρης 
Πολιτικοί μηχανικοί: Μενάγια Κατερίνα, Μενάγια Λήντα
Η/Μ Μηχανικός: Μάνος Αγαπάκης
Τοπογράφος: Γεωργόπουλος Γιάννης
Interior Design: Ηώ Θεοφίλου