Το αρχιτεκτονικό γραφείο του Χρήστου Βλάχου αναλαμβάνει και υλοποιεί με τον πιο επαγγελματικό, επιστημονικό και αποτελεσματικό τρόπο την ανάπτυξη κατοικίας διακοπών με βάση τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Η υψηλή ποιότητα είναι βασικό στοιχείο σε κάθε στάδιο της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, καθώς και η μελέτη και κατασκευή της κατοικίας διακοπών γίνονται σύμφωνα με τα υψηλότερα δεδομένα και με πνεύμα απόλυτου επαγγελματισμού, συνεργασίας και εξειδίκευσης στα θέματα της κατοικίας διακοπών υψηλής ποιότητας. Το αρχιτεκτονικό προϊόν, το οποίο είναι «κομμένο και ραμμένο» (tailor-made) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, παραδίδεται με το κλειδί στο χέρι σε προσυμφωνημένο χρόνο.