Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι το πρώτο επίπεδο για την Κατοικία Διακοπών Υψηλής Ποιότητας αναφέρεται στο ευρύτερο περιβάλλον της ιδιοκτησίας, το νησί της Κέας –όπου ο Χρήστος Βλάχος εστιάζει την επαγγελματική του δραστηριότητα- φέρει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν κατάλληλο πεδίο για την εγκατάσταση Κατοικίας Διακοπών Υψηλής Ποιότητας.

Παράγοντες Υψηλής Ποιότητας στο ευρύτερο περιβάλλον της ιδιοκτησίας
Παράγοντες Υψηλής Ποιότητας στην Κέα στο ευρύτερο περιβάλλον της ιδιοκτησίας

 • χαμηλές χρονοαποστάσεις προς σημαντικούς προορισμούς (πχ. αεροδρόμια)
  ​εγγύτητα στην Αθήνα και τις υποδομές της
   
 • αξιόπιστη, ασφαλής και οικονομική μεταφορά
  πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια από Λαύριο, επαρκές οδικό δίκτυο στο νησί, ταχύτατη πρόσβαση με ελικόπτερο (το λιμάνι του Λαυρίου βρίσκεται υπό εκσυγχρονισμό, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών μεταφοράς και τις δυνατότητες ελλιμενισμού γιώτ)
   
 • υψηλές δυνατότητες επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας
  διαθεσιμότητα όλων των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας
   
 • σαφής ορισμός χρήσεων γης
  οριοθετημένοι οικισμοί και δυνατότητα δόμησης σε καθορισμένες εκτός σχεδίου περιοχές
   
 • κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες
  ήπιο μεσογειακό νησιωτικό κλίμα καθ’όλο το χρόνο