Ο Χρήστος Βλάχος και η ομάδα συνεργατών του προσφέρουν εξαιρετικά οικόπεδα άνω των 4000τμ, πιστοποιημένα για την αρτιότητα και οικοδομησιμότητά τους, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κέας. Όλα τα οικόπεδα είναι παραθαλάσσια, είτε σε επαφή με τη θάλασσα, είτε σε μέγιστη απόσταση 300μ. από αυτή, όλα έχοντας εκπληκτικές θεάσεις προς το Αιγαίο. Επιπλέον, είμαστε στη διάθεσή σας για πρακτικές συμβουλές real-estate, καθώς επίσης για την υπόδειξη και παροχή του ακριβούς κομματιού γης –οπουδήποτε στο νησί-, το οποίο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και επιθυμίες σας.