Το κτίριο έχει ανακαινιστεί και μετατρέπεται σε συγκρότημα 25 κατοικιών διακοπών υψηλότατων ποιοτικών δεδομένων. Η κάθε ιδιοκτησία περιλαμβάνει αποκλειστικής χρήσης εσωτερικούς, αλλά και εξωτερικούς χώρους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν χώροι κοινής χρήσης, καθώς και προσφερόμενες υπηρεσίες για τους ενοίκους του συγκροτήματος καθ’ όλο το 24ωρο.

Ο διαχωρισμός των κατοικιών παρουσιάζεται στον πίνακα τετραγωνικών και τις κατόψεις που ακολουθούν. Το συγκρότημα κατοικιών έχει συνολικό εμβαδόν πάνω από 4.650 τμ -σε 5 στάθμες-, εκ των οποίων 4.265τμ αναφέρονται σε αποκλειστικές ιδιοκτησίες (2.768 τμ σε εσωτερικούς χώρους και 1.497 σε εξωτερικούς), ενώ τα υπόλοιπα τετραγωνικά καλύπτουν κοινές ανάγκες των ιδιοκτησιών βάσει των σύγχρονων επιταγών κατοικίας διακοπών.